Âlemleri yaratan, Vech'ine nikāb diye,

Âlemleri yaratan, Vech'ine nikāb1 diye,
Nikābı kaldırınca Zât'ı eder hediye.

Cezbediyorsa seni avâlimin ârâzı,
Mestûr olur Hudâ'nın esrârı ve i'râzı2.

Avâlimin cümlesi vehim ve zıll-i3
hayâl;
Şems-i Zât'ın tulûu bunlara verir zevâl4.

Sen gel de zılle değil bu Şems'e et i’tibâr;
Zâten böyle davranır tüm Evliyâ-i Kibâr.