3. DERS - A'YÂN-I SÂBİTE

A'yân zâhir kılınmakta hükmüyle ilâhi İsmin;
Sebep: A'yân-ı Sâbite, tüm istidâdına cismin.

Kuludur tâbî' olduğu İsmin, bil ki her bir varlık;
Rab'bını bu İsim'le tanır, bununla çekmez darlık.

Hak
ilminde hâlimiz a'yân-ı sâbiteyle belli;
Böyle bir istidâd bizi kul kılar Rab'ba temelli.

Ayndaki istidâdın zuhûra geliş şekli bizde
Hak ilminde sâbittir, vücûda büründüğümüzde.

Hak
'kın vücûdundadır, bil tecellîsi mevcûdâtın;
Ne aynı ne gayrıdır; Hak olur, bunda, yalnız Bâtın.