Bekābillâh'dan sonra hicrânın artık muhâl!

Bekābillâh'dan sonra hicrânın artık muhâl!
Çünkü, hamd olsun, bitti kulunda vehim, hayâl.
Her kayıttan âzâde, Sen'inle mukayyedim1.
Herbir yönde Vech'in var, artık her şey pür meâl2.