Bi Hikmet-i Hudâ, Yerine Konamayan Kitâbe

Hüve-l Bâkıy

Oku sen onbir İhlâs ve hem yedi Fâtiha;
Çünkü bunlar rahmettir enfüse1 ve ervâha2.
Kabridir bu, himmeti dâim Vâris-i Nebî
Hak'kın evliyâsından Pîr Süleyman Çelebî.


Uşşâkî Hulefâ
sından
Süleyman Fıstıkçıoğlu
3.3.1928 - 1.4.1994