Bir lokma rızık için bu insiyâk, bu savaş,

Bir lokma rızık için bu insiyâk, bu savaş,
Nasıl da rezîl eder beşeri yavaş yavaş!

Erişmek için Nûr'a cehd ederse ve cihâd,
Ûlâya ulaştırır beşeri Rabbü-l Ahad!