Bu fakîr de Zât'a döndü;

Bu fakîr de Zât'a döndü;
Şems-i Hak edince işrâk1.
Ganiyy olup Şems'de söndü;
Hüve-l Bâkıyy ve Hüve-l Hak.