Cenneti neyleyeyim, fakîre Vech'in yeter!

Cenneti neyleyeyim, fakîre Vech'in yeter!
Rahmetinle cevret kim olmasın derdim beter.
Rab'bimin bir kerecik huzûruna çıkanın
Bütün enâniyyeti1 fenâ2 bularak biter.