Düşün bir kez! Evliyâ hangi sırları hâmil?

Düşün bir kez! Evliyâ hangi sırları hâmil?
Mir'ât-i âlemdir, bil, her bir İnsân-ı Kâmil.
O veche nazar kılan, kendi nefsini görür;
Bilmez câhil, zâhirde neyin olduğun âmil!1