Derdime dert, yüküme yük katar her gün, her ân.

Derdime dert, yüküme yük katar her gün, her ân.
Beklerim umutlarla ki bir ilâhî bârân1,
Bezletsin2 rahmetini şu muzdarîb nefsime;
Kalbolsun bu fırtına Rûh'dan habîr3 nesîme.