Er Kişi Sultânî İrâdeye Tâbi'dir

Pâdişah huzûrunda emre müheyyâ1 bir er,
Sultânî irâdeye tâbi' olarak bekler.

Kendi irâdesiyle bir iş yapması muhâl;
Meslûbü-l irâdedir; huzurda cârî bu hâl.

Hak
huzûrunda olmaz irâde emâresi!
Bu, cebr-i izafî ki edebin irâesi.

Hak
ile Hak olana "Bâkıy" olunur ıtlak2;
O'nun tâbi' olduğu cebir de cebr-i mutlak.