Esfel-i sâfiliynde nasıl oluyor rehber,

Esfel-i sâfiliynde nasıl oluyor rehber,
Rûh'un derinliğinden ansızın gelen haber?
Nefsimin karanlığı Nûr'umu setretse de
Olamaz aslā nefsim Rûh'um için bir makber1.