Ey münkesir hayaller ülkesi olan Dünyâ!

Ey münkesir hayaller ülkesi olan Dünyâ!
Bâtın'ın eğri büğrü gölgesi olan Dünyâ!
Hem kesrette vahdeti, hem vahdette kesreti
Tadan Velî kulların bölgesi olan Dünyâ!