HÂTİME

Rab'bin emirlerine itaattir Şerîat;
Nefsine muhâlefet olur künh-i Tarîkat.

Esrâr-ı İlâhî'yi zevkedersen eşyâda,
Hakîkat'ın künhüne vardırır seni Hudâ.

İdrâk-i Bekābillâh ile erirsen halkda,
Bâkıy ve Hayy olursun Mâ'rifet ile Hakk'da.

Sıfatla zâhir iken olmuştur Zât'la hafî,
Mahzen-i esrâr-ı Hak şu Ganiyy-i Muhtefî