Kaplıyor muhabbetim onsekiz bin âlemi;

Kaplıyor muhabbetim onsekiz bin âlemi;
Dem, aynı ân-ı vâhid; "Levlâke levlâk..."1 demi.
"Kün" emrine müştâk2 ki, dalgalanıyor Amâ';
Artık hazır zuhûra tecellîyâtın lem'i3.