Kelime-i Tevhid ile Kelime-i Şehâdet Arasındaki Mâhiyet Farkı

Kelime-i Tevhid'le meşgûl olsan bir zaman,
Bunun zikriyle başlar sende taklîdi îmân.
Tahkîkî îman ancak Velî'de olan bir nûr;
Kelime-i Şehâdet böyle idrâk olunur.