Mürîdânın gönlünü eşelemekle âmil

Mürîdânın gönlünü eşelemekle âmil
Bir kuyucu gibidir her bir Mürşid-i Kâmil.
Kazdığı kuyuya hiç su taşıyan var mıdır?
Toprak eşelenmekle olmaktadır su sâdır.