Müsemmâ Âşıkları

Esmâ'ya yönelenler dindâr kişidir elhak;
Müsemmâ1 âşıkları hür olurlar muhakkak.

Sıfatlar sırlarını ehl-i Esmâ'ya açar;
Ehl-i Müsemmâ'nınsa Seyr-i Zât berâtı var.

Hak
'ka yönelik olur Esmâ'yı izleyen er;
Müsemmâ'nın harîmi Hak'ka Hak ile erer.

Mazhârıdır Zât'ının âşık
ān-ı Müsemmâ;
Bunu da izhâr eden Esmâ'dır, yalnız Esmâ'!