Ne garip tecellîdir, ey bulunmaz Sultânım

Ne garip tecellîdir, ey bulunmaz Sultânım,
Toprağa verildiğin ân benim doğum ânım!

Ama sanki ben öldüm de gelen Sen'sin geri.
Her yer Sen'inle dolu; hâtıran öyle diri!

Fakat mevt1
öyledir ki ebkem2 kılar idrâki;
Kulak işitmez olur; gözlerin kalmaz feri.

Böyle günde kamaşır basar, fehâmet temyiz;
Bakalım kimler olur gelecekte mümeyyiz?