Nefsimde ifnâ olmuş iken adâvet,

Nefsimde ifnâ olmuş iken adâvet1,
Cânân'dan gene geliverdi bir dâvet.
"Nazlı Yâr", dedim, bir kerre de Sen gelsen,
Fakîri Ganiyy kılardı bu mürüvvet2!"