Nefsimden tulû' eder an be an sırr-ı İsâ;

Nefsimden tulû' eder an be an sırr-ı İsâ;
Fehmettin mi kim Meryem, o kutlu hayrü-n nisâ1?