Rûhânî meltemlerle gönlüm gene dopdolu;

Rûhânî meltemlerle gönlüm gene dopdolu;
Bilmem ki açılır mı tecellîlerin yolu?
Daha ne kadar sürer bu yakıcı özlem, âh!
Gene al huzûruna Yâ Hayyayy, bu hakîr kulu!