Sıfâtınla bir olup mezcolmamak Zât'ınla

Sıfâtınla bir olup mezcolmamak Zât'ınla
Ne yakıcı firâk, âh, avunmak mir'âtınla!
Nakşının şe'niyeti1 sarhoş ederken beni
Salât mı fehmettirir Sen'in Hakîkat'ini?