Sırlanmak abdiyyetle bu fakîre düstûrdur

Sırlanmak abdiyyetle bu fakîre düstûrdur1.
Mi’râc’a teşne Rûh'um özler "Aslî Vatan"ı.
Âfakta aramıştım gençken Rûhî Sultân'ı;
Çelebî'm, oysa şimdi derûnumda mestûrdur2.