Sen ayân olduğunda, bâtında kalır Hudâ;

Sen ayân olduğunda, bâtında kalır Hudâ;
O ayân olsa eğer, sensin zâhirden cüdâ.
Sen nihân1 oluversen, bu sefer Hudâ zâhir;
Kahrıyla ifnâ olur cümle eşyâ, mezâhir.

Bu ne simetri Yâ Rab! İfşâ eder Sır'rını;
Ayân eder ârifin indAllāh makarrını.

Bunu müdrîk olanın kalmaz hiç bir korkusu;
Mahzun da olmaz aslā ; zîra Hak'dır tutkusu.