Sen bir ummân olaydın, ben de Sen'de bir mercân,

Sen bir ummân olaydın, ben de Sen'de bir mercân,
Ummânda olduğunu fehmeder miydi bu cân?