Tûr-i Sînâ'da değil, Hakîkat sînendedir.

Tûr-i Sînâ'da değil, Hakîkat sînendedir.
Âlem-i Kübrâ sensin! Kalem, Levh, Arş sendedir.
Artık derûnuna göç, keşfet bu avâlimi1!
Buna muvaffak olan ebediyyen zindedir.