Tulû eder ilhâmım, lemeât-ı Şems'inden;

Tulû eder ilhâmım, lemeât-ı1 Şems'inden;
Has Nûr'undan, ba'de-l mevt2, vücûd bulur bu beden;
Gasl-ı Nûr'la3 hayyâtın tamâm olur mânâsı;
Sen'sin, sıfat Nûr'unla, Zâtıyyet'i setreden