Vücûd-i Mutlak ile olursan sen tek bir vücûd,

Vücûd-i Mutlak ile olursan sen tek bir vücûd,
Olursun âzâde-i kıyâm-u rükû-u sücûd.