"Velî her şeyi saklar ama saklanmaz nazar"

"Velî her şeyi saklar ama saklanmaz nazar"1
Sırrını izhardan da sürekli eder hazar.
Her an zinde, her an Hayy, harîmidir Mevlâ'nın;
Sûreti sîretine, bil ki olmuştur mezar.