Velî velâyetini açıkça beyân etmez;

Velî velâyetini açıkça beyân etmez;
Kendisini herkese bildirip ayân etmez.
Bunu idrâk edenler deyip ikrâr eder;
Rab'bine bey'atini burda da tekrâr eder.