Velîler Sırlı Olurlar

Da'vâyla izhar etmez kendini hiç bir Velî.
Ahvâli onun verâ ve vekarında celî.

Nûrânî bâtınını kulluğuyla setreder;
Sirâyet etmez ona korku, hüzün ve keder.

Müdrîkdir hiçliğini "Kenz-i Mahfî"1
içinde;
Bâkîdir bu idrâkle Peygamber'in izinde.

Velînin sır olarak kalır Hak'ka visâli;
Derakab, bu âleme, rahmetledir irsâli.