VI. DERS - DÜKKÂN

İki türlü bakılır bir dükkân vitrinine;
Cama bakarsan, ardı gelemez idrâkine.

Vitrinin içindeki eşyâyı seçse idrâk,
Bu sefer de cam kalır fehm-ü idrâkden ırak.

Zâhire itibârın bâtını gözden siler;
Bâtına meclûbiyet, bil ki zâhiri eler.

Vahdeti idrâk muhâl, a'râza takılırsan;
Kaplarsa seni Vahdet, kesret de olmaz tasan.

Hem kesrette Vahdet'i, hem Vahdet'te kesreti
Müdrîk kıl bizi Yâ Rab! Lûtfet bize Hikmet'i.