VII. DERS - VAHDET-İ VÜCÛD

Âriyet isimlere kafanı takma sakın!
Zîrâ Hak sana, bil ki, şah damarından yakın!

Donmuş suya "buz" dersen, bu, âriyet isimdir.
Sende "benlik" vehmini sağlayansa cisimdir.

Aslına bakarsan buz düpedüz sudur ancak.
Bir düşün! Kim, bu cismin ardında açmış sancak?

Esmâ' tecellîsiyle aldatma sen kendini!
Fehmeyle Zât'ını da yok et vehmin fendini!

Bu idrâkî Mi'râc’la mutlak saîd olursun;
Bir gün gelir Hak'kı da hakk el-yakîn bulursun.