Yalnız Sen'in aşkınmış gerçek olan âlemde!

Yalnız Sen'in aşkınmış gerçek olan âlemde!
Râsihdir, ârif olan bunlara, zâtî ilmde.
Zât'ından Zât'ına bir tecellîdir ki Aşk'ın,
Bin kerre ifnâ1-ihyâ2 olur cânım o demde!