Yegâne hakîkattır cânımda Cânân;

Yegâne hakîkattır cânımda Cânân;
Esmâsı bile kılar İnsân'ı handân;
Mekriyle esîr oldu avârızına,
Vuslatının nârına, perîşan rindân1.