Zâhirdeki nukūşun olursa böyle rengîn,

Zâhirdeki nukūşun olursa böyle rengîn1,
Kim bilir Bâtın'ın ne kadar vâsî, zengîn!
Nasıl fehmetsin beşer mülkündeki ilmini?
Sen'sin Alîm ve Hakîm; hikmetin dipsiz,engin.