Cervantès'in Don Kişot'u Kimdir?

Hiç anlaşılmamış, yazık, hakîm Cervantès!
"Don Kişot"u nasıl da, herkes, roman sanmış? Pes!

Nefs-i Emmâre'sinin azdırdığı "Don Kişot"
Vehme mağlûb beşerdir, kibri olmuş kaşalot1.

"Sanço" denen temkîne aslā etmez i’tibâr;
Sefildir bu hâliyle, ammâ zâhiren kibâr.

"Rahmânî Nefes" gibi üfürürken şu rüzgâr,
Neyî remzeder durur? Bilmez bunu nâbekâr2.

Yel değirmenlerini döndürürken bu Nefes;
Vehmi de "Don Kişot"a olur zulmânî mahbes.

İdrâksiz kimse için bunlar hep canavardır(!);
Bunları hedef alan nice "Don Kişot" vardır!

Sonu mâlûm hikâye: "Don Kişot" rezîl olur;
Şiddetli bir tokat yer, toprağa nâzil olur.

Aman, senden etmesin fâhiş bir hatâ sudûr!
Bu kıssadan çıkması gereken hisse şudur:

Rahmânî Nefes ile müteharrik olan Er,
Kahhâr tecellîsiyle, bâgîyi terzil eder.