Ne saadet açana, nefsine karşı cihâd,

Ne saadet açana, nefsine karşı cihâd,
Olup ehl-i fütüvvet ve kaviyyü-l îtikad,
Sırât-ı müstakîmden lâ inhiraf tek lâhza,
Ederekten her kavli ahvâliyle ittihâd!