Diyâr-ı nefsde hisler: bin tuzaklı bir Hong-Kong.

Diyâr-ı nefsde hisler: bin tuzaklı bir Hong-Kong.
Rûh'a esîr düşen nefs ra'şeyle atar zong zong.
Garb-ı nefsden ederken Şems'imin Nûr'u tulû',
Mühtedî nefsimdeki ân-ı mevti vurur gong.