Mûsâ ile Firavun Kıssası

Hikmet-i İlâhî'nin, bil ki, remzidir deniz;
Bu bahre daldığında cehlinden kalmaz hiç iz.

Nefsinin firavunu, cevrederken kibirle,
Perde olur necâta ilâhî bir cebirle.

Hikmete gark olursun sen eninde sonunda,
Mûsâ'nı izler isen açmış olduğu yolda.