Uşşâkîler

Melâmet neş'esinde Uşşâkî erleriyiz;
Tarîk-i nâzeniynin örtülü gülleriyiz.

Bâtının mazhârıyız, Ehl-i Beyt'e de sâdık;
Ahvâl-ü etvârımız Rûh'umuzu musaddık.

Bu kesret âleminde her şey irşâda delîl;
Kılarız aşk-ı Nebî uğruna nefsi zelîl.

"Men aref..."le bilinir sırrı Rab'bü-l Vâhid'in.
İdrâkiyle sarhoşuz Merâtib-i Tevhîd'in.

Teslîmiz, bundan nâşî, bütün tecellîyâta;
Yolumuz geçit vermez evhâma, hayâlâta.

Teennî1
ile temkin ahvâlimizi nâzım.
Ledünnî ilmimizdir bize kesreti hâzım.

Ne kadar çile varsa cemiyyette çekeriz;
Sırlıyız; göremezsin zâhirde bizden bir iz.

Çekmiyor ilgimizi kerâmât-u mu'cîzât.
Hâlimiz mahzâ kulluk; bâtını: Tevhid-i Zât.