Nefis Nedir? (ya da Nefs-i Râziyye'nin İdrâki)

Nefsin bir ayna'dır ki hep nâkısı yansıtır.
Esma'ü-l Hüsnâ zikri bu aynanı ışıtır.

Kimyâsıyla bu zikrin olmakta aynan münî
r.
Tulû' eden bu Nûr'a "Rûh'unun Nûr'u" denir.

Magrîbinde nefsinin zuhur edince bu Nûr,
Nâkısalar önce red, sonra ifnâ olunur.

Dönüşür saf Altın'a böylece kara nefsin;
Rûh'a inkılâb eder, bilâ rücu', bu kesin!