Mürşid-i Kâmil'lere âşık olan bahtiyâr

Mürşid-i Kâmil'lere âşık olan bahtiyâr
Bilmeli ki, aslında, kendi Rûh'unadır yâr!

O vechin aynasında gördüğü kendi Rûh'u.
Aşkı gizler gözünden nefsindeki gürûhu.

Bu öyle bir kıstas ki sana Rûh'unu müş'ir;
Rûh'unun âtîdeki Mi'râcını da beşîr1.