Birleşik kaplar gibi olur gerçek bir ümmet;

Birleşik kaplar gibi olur gerçek bir ümmet;
Birinden diğerine akar İlâhî Himmet.

Hastalansa birisi, dolar kabına şifâ;
Olur aynı maraza ötekisi mübtelâ.

Her türlü çile için bu böyle seyrân eder;
İdrâk sâhiplerini bu esrâr hayrân eder.

Âkil ol! Anla kimdir senin bu ikiz kabın!
Neyin ardında gizli ve de hangi nikābın.