Lâ Râhate Fi-d Dünyâ1

Aptallarca aranır "yaratılmamış" olan.
Muhâl peşinde, heyhât, koşmakta beşer her an!
 
"Dünyâ'da rahatlık"dır, sana görünen serâb;
Tevekkül et olmadan, sâlik, umûrun harâb!
 
Nefsinle aradığın aslā olmaz müyesser;
Rab'bına müteveccih istekler verir eser.
 
Selâmeti arayan, bu ibtilâ yurdunda,
Uyuyan gibidir, bil, yılanların koynunda.
 
Gâyesidir, vehimden âzâd olmak, sülûkun;
Rab'bına rücu' ise şerefidir mahlûkun.