Yalan Arzı sardığında,

Yalan Arzı sardığında,
Fuhş nâmûsu yendiğinde,
Riyâ akçe olduğunda,
Aşkla şevkle Allāh'ı an!

Evlâd eb'e vurduğunda,
Fitne saray kurduğunda,
İblîs seni sorduğunda,
Aşkla şevkle Rahmân'ı an!

Deccâl zuhur ettiğinde,
Dabbetü-l Arz çıktığında,
Arz fısk ile dolduğunda,
Aşkla şevkle Hannân'ı an!

Ye'cûc Me'cûc çıksa bile,
Zülkarneyni yense bile,
Seni meslûb kılsa bile,
Aşkla şevkle Mennân'ı an!

Mehdî zuhur ediverse,
Hem İsâ'yla geliverse,
Cümle fısk mahv oluverse,
Aşkla şevkle Sübhân'ı an!

İsrâfil üfürse Sûr'u,
Zâhir olsa Hak'kın Nûr'u,
Hak Muhammed kalp sürûru,
Aşkla şevkle Allāh'ı an!

Yahyâ koçunu tığlasa,
Halk Rab'bini bir anlasa,
Cennette selâmet bulsa,
Aşkla şevkle Rahmân'ı an!

Ganiyy sus da kalbin dinle,
"Âh Efendim!" diye inle,
Vuslat zirvesinde bile,
Aşkla şevkle ol Zât'ı an!