Olsun "Emri bi-l ma'rûf ve nehyi ani-l münker"

Olsun "Emri bi-l ma'rûf ve nehyi ani-l münker"
Hayatta tek kāiden! Seni Hak'ka bu çeker.

"Hayrun fî mâ vak'a"yla tevekkülü bilirsen,
Cümle umûrun olur hem hayırlı hem ahsen.

İbâdettir beklemek sabırla iş sonunu;
Böyle bozulur nefsin iğvası ve oyunu.