Valdelik Ne Zor Bir Makâmdır!

Ne zordur bir Mürşid'in olmak ehl-i ıyâli!
Künhüne benzemez ki bu nikâhın hayâli.

Ulu bir sabır gerek o mubârek kadına;
Hiç bir şey isteyemez aslā kendi adına.

Etse kusur hizmette, kalsa bile nâ-tüvân1
,
Hedeftir rahmetine, biliniz ki, tüm ihvân.

Mubârek harîminin bilir her bir hâlini
Ammâ bir kadın için zordur tutmak dilini!

Vâkıf olmaz her zaman sudûr eden esrâra;
Sebeptir bundan nâşî, mânen bâzı hasâra.

Başbaşayken gösterse biraz hiddet Mürşid'e,
Kemâlini ketmeder, olacakken reşîde.

Buna rağmen her valde Mürşid'in baş tâcıdır.
Nereden bakarsan bak, nefsinin ilâcıdır.

Mürşid onun cevrine sabr-ı ekberle sâbir.
Biliniz ki muhâldir bu tahammülü tâbir.

Zor makāmdır valdelik! Sanki Sırat Köprüsü!
Ahkâmı da olmakta azîm ömür törpüsü.

Örnek alınır Mürşid, valde konu olunca;
Valde ihvâna güldür, ihvânsa ona gonca.