Valdelik Makâmı

Valdelik büyük makām, ehl-i idrâk olana,
Valde sülbüne değil bütün ihvâna ana.

Adâlet ve ihsân ile işgāl eder makāmı;
Bu hasletlerle ancak sürer hükmü ve nâmı.

"Mürşidin Nefsi" gibi, sâhiptir, bir menzile;
Eşinin celâlini söndürür şefkatiyle.

Valde settâr ve şefi' olmalı tüm ihvâna,
Kezâ müstesnâ misâl sâlihât-ı nisvâna.

Meydanın hâdimidir Efendi'nin ömrünce,
Hizmetiyle yücelir, bil ki, her şeyden önce.

Mürşid Hak'ka yürürse son bulur valdelik de.
"Büyük Valde"lik başlar ömrünün bu deminde.

Yakışmaz valdeliğe, olmak sâhib-i dâvâ;
Etmeli tezyin onu ancak olgun bir takvâ!

Ne yeniden evlenir, ne redd-i mîras eder;
Olur, aksi takdirde, bütün umûru heder.

Hükmedemez canlara, taslayamaz vesâyet;
Muhabbetli olmalı her ân, ve bilâ haset.

Olamaz müsebbibi nifâkın ve gıybetin;
Dedikodudan uzak durmalıdır ve metin.

Vekarla, asâletle, sehâvetle müstağnî
Kılmalıdır kendini, olmalı gönlü ganî!