İsâbetli Duânın Fazîleti

Makbûl görünse duân, bilme bunu kendinden!
Beşer bu zanla bile, bil ki, çıkar dîninden.

"Hayrihi ve şerrihi min Allāhu teâla"
Hükm-i ezelîsini fehmetmez misin hâlâ?

Kazâ ve kader faslı sığmaz Akl-ı Meâş'a,
Kapılma sakın vehme! Kādir değilsin; hâşâ!

Makbûl görünse duân kerâmet sende değil.
İdrâk et kulluğunu! Sıdk ile hükme eğil!

Yegâne fazîleti, isâbetli duânın,
Ezelî hükme uygun zuhûrudur, bil,ânın.

Beşer kader sırrını çözmek için azmeder;
Ammâ hakîkatını ancak Kâmil hazmeder.